به دلیل نوسانات ارز قبل از ثبت سفارش موجودی و قیمت را از طریق شماره تماس استعلام بگیرید